ข่าวล่าสุด • อบก./โดยศูนย์ CITC เข้าร่วมจัดงานในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 25 (COP25 Side Event)

  อ่านต่อ • อบก./ศูนย์ CITC ร่วมกับ JICA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Climate Finance: GCF Concept Note Write-Shop” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

  อ่านต่อ • อบก./ศูนย์ CITC ร่วมกับ JICA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Climate Change Adaptation: Climate Change Adaptation National Plan Formulation, Implementation And Framework Of Monitoring And Evaluation (M&E) ” สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

  อ่านต่อ • อบก./โดยศูนย์ CITC มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2

  อ่านต่อ • ASEAN Climate Change Partnership Conference ครั้งที่ 2 และ การประชุม ASEAN Working Group On Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 10

  อ่านต่อ • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลนครขอนแก่น

  อ่านต่อ • สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ มหาวิทยาลัย College Of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น

  อ่านต่อ • การอบรมหลักสูตร “การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4”

  อ่านต่อ • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเทศบาลนครนครราชสีมา

  อ่านต่อ

E-Learning

Climate Change Networks

Alumni

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรในประเทศ

Vote Course


vote 1 :*
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12