ข่าวล่าสุด • การอบรมหลักสูตร “การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 2”

  อ่านต่อ • การอบรม “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (สาขาการเกษตร)”

  อ่านต่อ • การประชุมหารือ “แนวทางความร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย - สปป.ลาว”

  อ่านต่อ • TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 Side Event หัวข้อ “Accelerating Readiness And Implementation Of NDCs In Southeast Asia - The Role Of Regional Capacity Building And Mutual Cooperation”

  อ่านต่อ • TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 Side Event หัวข้อ “Low Carbon City Development In Thailand”

  อ่านต่อ • TGO/CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP24 Side Event หัวข้อ “Accelerating Climate Actions In ASEAN Member States Through Capacity Building”

  อ่านต่อ • ศูนย์ CITC จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภายใต้ความร่วมมือ Bilateral Cooperation ระหว่างไทยและเวียดนาม

  อ่านต่อ • อบก.โดยศูนย์ CITC ร่วมจัดงาน “โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

  อ่านต่อ

E-Learning

Climate Change Networks

Alumni

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรในประเทศ

 • Domestic Course : หลักสูตรการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4
  Date : 15-16 สิงหาคม 2562
  Venue:
   ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Domestic Course : Climate Change Adaptation for ASEAN #1
  Date : 4-6 September 2019
  Venue:
   -

Vote Course


vote 1 :*
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12