Regional Training Workshop on “Climate change Adaptation: National Plan Formulation, Implementation and Framework of Monitoring and Evaluation (M&E)"

สาวดาวรุ่งไทย สู่บรอดเวย์ กับไลฟ์สไตล์ “ลดโลกร้อน”

          ทุกวันนี้ ปัญหา “โลกร้อน” ดูเป็นวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่หนักหนาสาหัสสากรรจ์ จนนานาชาติต้องร่วมมือกันลดก๊าซเรือนกระจกและควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงจนเกิดภัยพิบัติต่อโลก มาฟังทรรศนะจากดาวรุ่งที่พำนักในอเมริกา ในฐานะพลเมืองโลกคนหนึ่งว่า เธอได้ช่วยโลกใบนี้ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนได้อย่างไร?

อนาคตโลกร้อน เย็นได้ด้วยเทคโนโลยีต้านโลกร้อน

กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 11 มิถุนายน 2560


นักเทคโนโลยีเนคเทครีวิวความเคลื่อนไหวโลก หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนตัวจาก “ข้อตกลงปารีส” พร้อมทั้งฝากความหวังไว้กับสารพัดเทคโนโลยีช่วยลดโลกร้อน ตั้งแต่บิ๊กดาต้า สมาร์ทโฟนจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก

ข่าวใหญ่ระดับโลกเป็นไปตามคาดเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ผู้มีภาพลักษณ์ “ผู้นำ ขวางโลก” ผู้ชูนโยบาย “อเมริกาต้องมาก่อน” และ “ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้ง” ในช่วงหาเสียง ประกาศถอนตัวจาก “ข้อตกลงปารีส” ซึ่ง 197 ประเทศภาคี รวมทั้งสหรัฐ (ยุคประธานาธิบดีบารัค โอบามา) ร่วมลงนาม ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส ในปี 2558 ภายใต้ชื่อ “ค็อป 21” ตามกรอบอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) มีเป้าหมายให้ชาติต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกลงโดยสมัครใจ เพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน