เมือง 7,000 แห่งทั่วโลกลดก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

Max de Haldevang

          ชุมชนเมือง นับว่าเป็นบ้านของประชากรเกินกว่าครึ่งโลก และปล่อยก๊าซเรือนกระจกราวร้อยละ 75 ของทั้งหมด แต่ในวันนี้เมืองต่างๆ ได้ขยับขึ้นเป็นผู้นำของโลกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
          ผลของความตกลงปารีสปี ค.ศ. 2015 ทำให้เมืองต่างๆ จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี ค.ศ. 2020 เทียบกับระดับการปล่อยของปี ค.ศ. 1990 แต่ภายใต้โครงการ Covenant of Mayors ซึ่งดำเนินการโดยสหภาพยุโรปร่วมกับอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Michael Bloomberg ได้มีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ถึงร้อยละ 27 ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า เมืองต่างๆ สามารถอยู่บนเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ตามรายงานของ the European Commission’s Joint Research Center

ทรัมป์กำลังหาหนทางที่เร็วที่สุดในการถอนตัวจากความตกลงด้านภูมิอากาศ

By Valerie Volcovici and Alister Doyle | WASHINGTON/MARRAKESH, Morocco
          แหล่งข่าวซึ่งเป็นทีมงานของนายโดนัล ทรัมป์ ระบุ นายโดนัล ทรัมป์ ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำลังหาหนทางที่รวดเร็วที่สุดในการถอนสหรัฐฯ ออกจากความตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          ความตกลงปารีสได้เริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 หรือ 4 วันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรีแคนาดายืนยันจะเดินหน้าแผนราคาคาร์บอน แม้ทรัมป์จะได้รับชัยชนะ

By David Ljunggren | OTTAWA

          นายกรัฐมนตรีแคนาดา Mr. Justin Trudeau ระบุว่า เขาจะยึดมั่นต่อแผนงานด้านราคาคาร์บอนของประเทศ แม้ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ Mr. Donald Trump ผู้ซึ่งต่อต้านการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะได้รับชัยชนะ