ระดับความเข้มข้นเฉลี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกสูงขึ้นแตะ 400 ppm ในปี 2015

          ตามรายงานของ World Meteorological Organization ระดับความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกได้เพิ่มขึ้นถึงระดับ 400 ppm เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 และไต่มาที่ระดับเดียวกันนี้อีกครั้งในปีนี้ ภายหลังการเกิดปรากฎการ์เอล นิโย

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม Anil Madhav Dave ระบุว่า คำตอบของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการลดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ให้ต่ำที่สุด

PTI | Oct 21, 2016, 17:38 IST

NEW DELHI:
รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินเดีย Mr. Anil Madhav Dave กล่าวภายหลังงานประชุมทางด้านป่าไม้ของอินเดียว่า คำตอบของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการใช้ชีวติโดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งกล่าวว่า ป่าไม้เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งสื่อสารได้ หากเรามีความสามารถที่จะรับฟัง โดยป่าไม้มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ป่า ผู้อาศัยอยู่กับป่า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่า ซึ่งเกื้อกูลกัน

พลังงานลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าโลกภายในปี 2030

By Joshua Hill on 19 October 2016
CleanTechnica

          The Global Wind Energy Council ได้ตีพิมพ์รายงาน Global Wind Energy Outlook  ในสัปดาห์นี้ อธิบายถึงความเป็นไปได้ที่พลังงานจากลมจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 20 ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าของโลกภายในปี ค.ศ. 2030 คิดเป็นพลังงานทั้งหมด 2,110 กิกะวัตต์ และสามารถสร้างงานได้ 2.4 ล้านตำแหน่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 3,300 ล้านตันต่อปี รวมทั้งสร้างการลงทุนได้ปีละ 2 แสนล้านยูโร