แคนาดาเตรียมประกาศใช้ราคาคาร์บอนทั่วประเทศ

Madeleine Cuff

รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ระบุว่า รัฐบาลกลางแคนาดาจะนำมาตรการราคาคาร์บอนแห่งชาติมาใช้กับรัฐที่ล้มเหลวในการกำหนดกฎระเบียบควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

7 สิ่งควรรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าแบบคาร์บอนต่ำของกลุ่มประเทศจี20

By George Ogleby | EurActiv.com in partnership with edie.net
Sep 2, 2016

รายงานฉบับใหม่ Climate Transparency report ระบุว่า ประเทศกลุ่มจี20 จะต้องรีบดำเนินการในด้านภูมิอากาศเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกลุ่มจี20 ปล่อยรวมกันคิดเป็นร้อยละ 75 ของทั้งโลก ตามรายงานดังกล่าว กลุ่มประเทศจี20 มีการดำเนินงานที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านโลกไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ดังนี้

รัฐแคลิฟอร์เนียผ่านกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

By Rory Carroll | SAN FRANCISCO

วุฒิสมาชิกของรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการโหวตออกเสียงชนะด้วยคะแนน 25-13 สนับสนุนกฎหมายซึ่งตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 2030 เทียบกับระดับการปล่อยของปี ค.ศ. 1990 ซึ่งการโหวตดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ผ่านกฎหมายอนุมัติโครงการในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ดำเนินการโดย California Air Resources Board กฎหมายทั้งสองฉบับจะส่งต่อไปยังผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Jerry Brown เพื่อลงนาม