จีน: ทุกประเทศควรยึดตามความตกลงปารีส

Madeleine Cuff, 17 January 2017

          ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวในการประชุม World Economic Forum ณ เมืองดาวอส ว่าการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นความรับผิดชอบที่ประเทศต่างๆ ต้องดำเนินการ เพื่อปกป้องคนรุ่นต่อไป โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ชักชวนให้ผู้นำประเทศต่างๆ ของโลก อย่าละทิ้งความตกลงด้านภูมิอากาศปารีส และยังได้กล่าวสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ว่าวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนควรจะเป็นการพัฒนาที่มีความสมดุล และปกป้องสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็สร้างความก้าวหน้าทางสังคมทั่วโลก

โอบามา : ทรัมป์ไม่สามารถยกเลิกความก้าวหน้าด้านภูมิอากาศทั้งหมด

BY JOHN H. CUSHMAN JR.

JAN 9, 2017

          ประธานาธิบดีโอบามา ได้เขียนบทความในวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ระบุว่าแนวโน้มที่มุ่งไปสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนคืนได้ แม้ว่าผู้ที่มาแทนเขาจะมีนโยบายที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตาม พร้อมกันนี้ ประธานาธิบดีโอบามาซึ่งกำลังจะหมดวาระลงได้โน้มน้าวให้นายโดนัล ทรัมป์ อย่ายกเลิกความตกลงปารีส โดยระบุในบทความดังกล่าวว่า ไม่จำเป็นที่รัฐบาลใหม่จะต้องดำเนินนโยบายภายในประเทศในรูปแบบเดียวกับรัฐบาลของเขา เพราะมีหลากหลายหนทางและกลไกที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสหรัฐฯ ในความตกลงปารีส

การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โลกหยุดชะงักในปี 2015

Posted: 14 Dec 2016 10:17 AM PST

          PBL ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของเนเธอร์แลนด์ และ European Commission’s Joint Research Center (EC-JRC) เผยแพร่รายงานประจำปีเรื่อง Trends in global CO2 emissions. ระบุว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของมนุษย์หยุดชะงักในปี ค.ศ. 2015 ลดลงร้อยละ 0.1 หลังจากที่มีอัตราการเติบโตลดลง 3 ปีติดต่อกัน โดยที่โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงรวมกันประมาณร้อยละ 2 เทียบกับปี ค.ศ. 2014 นับเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญ ขณะที่ความถดถอยทางเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนเช่นกัน