เกษตรฯมอบ “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์” ให้เกษตรกรสีเขียว

คมชัดลึก วันที่ 13 เมษายน 2560


          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในการเลือกบริโภคสินค้าที่ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด อีกทั้งตลาดในต่างประเทศเริ่มมีการตั้งมาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ เครื่องหมายลดโลกร้อนจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงโดยจะใช้กระบวนการผลิตเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้

Pioneering Sustainable Tourism Organisations Offset Emissions and Support UN Sustainable Development

SOUTH POLE GROUP AND LT&C, 18 JANUARY 2017

“เซาท์โพลกรุ๊ปและแอลทีแอนด์ซีประกาศร่วมมือกันในในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยงที่ไม่กระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

          การปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการท่องเที่ยวนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวเองก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการเพิ่มความเป็นกรดในทะเล ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างพื้นฐานและความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยเหตุนี้เซาท์โพลกรุ๊ปที่เป็นองค์กรนำในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ร่วมมือกับแอลทีแอนด์ซีซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์

แคนาดาโบกมือลาไฟฟ้าถ่านหิน ลั่นเลิกใช้ใน 14 ปี

คมชัดลึก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

(ภาพ: AFP)

แคนาดาประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินภายในปี ค.ศ.2030 ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้ข้อตกลงปารีส 

          แคทเทอรีน แมคเคนนา รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมแคนาดา แถลงเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.ตามเวลาท้องถิ่นว่า แคนาดามีแผนปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อัลเบอร์ตา ซัสกาเชวาน โนวาสโกเทีย และนิว บรุนส์วิก ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 10% จากทั้งหมดในแคนาดา ภายใน 14 ปีข้างหน้า