อบก./ศูนย์ CITC เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Climate Week 2018”

          วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมด้วย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC และคุณปฐม ชัยพฤกษทล ผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Climate Week 2018” จัดโดย UNFCCC, World Bank Group, ESCAP, IETA, IGES, ADB, UN Environment และ UNDP DTU เป็นต้น ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ศูนย์ CITC เข้าร่วมการประชุม “เปิดตัวโครงการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินการในพื้นที่”

 
          วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ร่วมเสวนาหัวข้อ การบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ ผู้แทนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพรชบุรี และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

อบก./ศูนย์ CITC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1


          ผู้แทนศูนย์ CITC เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1 (The 1st Thai-Laos Joint Working Group on Natural Resource and Environmental Cooperating Meeting) ซึ่งจัดโดย กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ