TGO CITC และ JICA หารือทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต


          วันที่ 26 พ.ค. 63 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย โดยมี Ms. Katsura Miyazaki, Chief Representative, JICA Thailand Mr. Kazuo Takeuchi, Senior Representative, JICA Thailand และ Mr.Koji Fukuda, Chief Advisor of JICA เข้าร่วม ในโอกาสที่ ผอ.อบก. เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือถึงทิศทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ร่วมกันระหว่าง TGO CITC และ JICA