การประชุม “ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 9”


          เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC และผู้แทนศูนย์ CITC ได้เข้าร่วมการประชุม “ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 9” ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี ASEAN Secretariat เป็นประธานการประชุม และหน่วยงาน focal point จากกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
          วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ CITC เข้าร่วมการประชุม “ASEAN Climate Change Partnership Conference 2018: Multi-Stakeholder Engagement and Partnerships for a Climate Resilient ASEAN” เพื่อแนะนำศูนย์ CITC รวมถึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน จาก ประเทศสมาชิกอาเซียน และ Dialogue Partners อาทิเช่น United Nations Framework Convention on Climate Change, European Union Mission to ASEAN, Ministry of the Environment, Government of Japan, Norway Mission to ASEAN, German Agency for International Cooperation เป็นต้น


          วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ CITC เข้าร่วมประชุมกับ Mr.Virender Kumar Duggalและ Mr. Christian Ellermann ผู้เชี่ยวชาญ Asian Development Bank เพื่อแนะนำศูนย์ CITC รวมถึงงาน The 4th CITC Regional Conference 2018 และหารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในเรื่อง Mitigation and Measurement Reporting and Verification ให้กับประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2562          วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ CITC เข้าร่วมการประชุม 9th ASEAN Working Group on Climate Change” เพื่อนำเสนอกิจกรรมในนามประเทศไทย โดย อบก./ศูนย์ CITC ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, Japan International Cooperation Agency และ United Nation Climate Change จัดฝึกอบรม/workshop ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนดังนี้
1. อบรมเรื่อง “Mitigation Mechanism and Decarhonization” เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561
2. อบรมเรื่อง “Climate Finance” เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561
3. จัดทำ Training Need Assessment เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้กับ ประเทศสมาชิกอาเซียนและกิจกรรมต่อเนื่องที่จะทำในปีนี้ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่
1. The 4th CITC Regional Conference 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2561
2. Side event at COP 24