เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว" วันที่ 14-17 มกราคม 2563

 

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง

"การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว" 

 

ระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2563 

ณ โรงแรมน่านตรึงใจ  จังหวัดน่าน

 

 

คลิ๊ก Link เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการอบรม


 

Regional Training on “ Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment ” 18th-20th Dec 2019

 

Regional Training on

“ Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment ”

 

18th – 20th December 2019
at Beta room , 2nd floor , Pullman King Power , Bangkok, Thailand

 

 

Scan QR code for Download DocumentsOr

 

Click to Download Documents

Sharing of View on Climate Change Policies and Mitigation Actions , 30 Oct 2019

 

การประชุมหารือ "การศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก"


Sharing of View on Climate Change Policies and Mitigation Actions

 

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องซิกมา ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ

 

 

Scan QR code for Download DocumentsOr

 

Click to Download Documents