เอกสารการอบรม "หลักสูตรการปรับตัวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4" วันที่ 15-16 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4"

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมวนศาสตร์ 50 ปี ชั้น 4 ตึกเทียมคมกฤส

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

QR code เอกสารการอบรม

 

หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่ลิงค์ด่านล่างนี้