เอกสารประกอบ พิธีลงนาม MOU เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว และ การอบรมเศรษฐศาสตร์ ฯ 6 ส.ค. 62

เอกสารประกอบการบรรยาย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่อง “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว”

และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ณ ห้อง Eternity ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

 

 

QR code เอกสารการอบรม

 

หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่ลิงค์ด่านล่างนี้