เอกสารการอบรม หลักสูตร “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว” 28-30 ส.ค. 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย

การอบรมเชิงปฏิบัตการ
หลักสูตร “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการท่องเที่ยว”
ณ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพ

 

 

QR code เอกสารการอบรม

 

 

หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่ลิงค์ด่านล่างนี้