เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว" วันที่ 14-17 มกราคม 2563

 

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง

"การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว" 

 

ระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2563 

ณ โรงแรมน่านตรึงใจ  จังหวัดน่าน

 

 

คลิ๊ก Link เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการอบรม


 

 

 

Scan QR code ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 ______________________________________________________________________________


 
คลิ๊ก!!!
 แบบทดสอบก่อนเรียน

 

 

______________________________________________________________________________

 


คลิ๊ก!!!
 แบบทดสอบหลังเรียน