ขอเชิญร่วมอบรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก Onlineอบก. ร่วมกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น จัดฝึกอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-30 กรกฎาคม 2563

 

 3 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตร “Developing Climate Change Adaptation Projects to Access Climate Finance and Enabling Environment for National Level Adaptation Efforts”


2) หลักสูตร “Pathways to NDC Achievement: Understanding and Formulating a Policy-level Mitigation Measure”


3) หลักสูตร “GHG Inventory Management for Better Control of Increased Ambitious Decarbonization Efforts under the Paris Agreement”

 

         ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (1 ท่านลงทะเบียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร) สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและเอกสารการลงละเบียน ได้ที่ QR-Code 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร  

โทร 0 2141 9852

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

**** ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 ก.ค. 63 นี้ รับของที่ระลึกจาก อบก. ฟรี !!!!!! *****

                                               

                  QR Code ลงทะเบียน                                            QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร