ขอเชิญร่วมอบรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก Onlineอบก. ร่วมกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น จัดฝึกอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-30 กรกฎาคม 2563

 

Low Carbon Contest : Vlog – The Journey

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวนคุณส่ง Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เข้าประกวด ใน
Low Carbon Contest : Vlog – The Journey
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท

ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้

The workshop on “Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment”


          TGO/CITC together with Japan International Cooperation Agency: JICA organized the workshop on “Enhancing regional capacity of NDC implementation and MRV framework establishment” on 18-20 December 2019, at Pullman Bangkok King Power. The objective of the workshop was to provide knowledge on Measurement, Reporting and Verification: MRV in Asian countries as well as learn and share lessons and experiences on mitigation.